• Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen

      Nauta, O.; Jonge, G. de (WODC, 2008)
      Het doel van dit onderzoek is de wijze waarop de advisering over verdachten en veroordeelden in de strafrechts_keten voor volwassenen invulling krijgt in beeld te brengen en te kijken naar de knelpunten die zich hierin voordoen, teneinde te kunnen bepalen in hoeverre het nodig is om deze adviesfunctie te verbeteren.