• Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand - Inzichten in kenmerken, problemen en inkomenspositie

   Maas, G.C. (WODC, 2007)
   Dit is een overzicht van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van wijzigingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zoals de verhoging van de eigen bijdrage of de invoering van een leen- of verzekeringsstelsel voor (potentiële) gebruikers. De doelgroep is in kaart gebracht aan de hand van kenmerken als arbeidsparticipatie, uitkeringsduur, inkomen, geslacht, leeftijd, herkomst en gezinssamenstelling.
  • Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand - Kenmerken, problemen en inkomenspositie

   Maas, G.C.; Niemeijer, E. (WODC, 2007)
   In 2005 is een beleidsverkennende notitie geschreven over mogelijke alternatieven voor het huidige Nederlandse rechtsbijstandsstelsel. In dit onderzoek staat in het kader van een mogelijke overgang naar een leenstelsel voor rechtsbijstand de vraag naar aflossingscapaciteit centraal. Daarnaast is met het oog op benodigde leningen de samenhang tussen kenmerken van gebruikers en de soorten juridische problemen waarvoor zij toevoegingen aanvragen van belang. INHOUD: 1. Inleiding 2. Verschillen in aflossingscapaciteit tussen bevolkingsgroepen 3. Kenmerken van gebruikers van civiele toevoegingen 4. Juridische problemen van gebruikers van civiele toevoegingen 5. Conclusie