• Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

      Velde, R. te; Steur, J.; Vrankan, A. (Dialogic, 2015)
      Een van de ICT-toepassingen die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) overweegt zijn Serious games. Serious games hebben primair een educatief doel, het opdoen van kennis of vaardigheden. Het entertainment aspect dat gepaard gaat met het spelen van de game dient als motivationele prikkel voor het bereiken van de leerdoelen. DJI is geïnteresseerd in toepassingsmogelijkheden van serious gaming (ervaringsleren). Dit verkennende onderzoek maakt duidelijk welke toegevoegde waarde serious games nu echt voor DJI kunnen hebben in het kader van het Masterplan. De volgende hoofdvragen worden behandeld: Welke doelen kunnen met serious gaming gerealiseerd worden? Voor welke doelgroepen binnen DJI is serious gaming het meest interessant? In hoeverre kan serious gaming voor DJI een effectief instrument zijn (om de doelstellingen van het Masterplan te bereiken)? INHOUD: 1. Inleiding 2. Games, video games, serious gaming en gamification 3. Inzet gaming in context Dienst Justitiële Inrichtingen 4. Case studies 5. Conclusies en aanbevelingen