• Frauderegistratie - interimrapport 1: uitkeringsfraude

      Duyne, P.C. van (WODC, 1984)
      Dit verslag dient de volgende doelen: 1) inzicht geven in het verloop van de proef, het gebruik van de formulieren en de eventueel gerezen problemen bij het gebruik ervan; 2) inzicht geven in de de gedurende deze proef verkregen bevindingen betreffende de ter kennis gekomen gevallen van fraude; aanbevelingen te doen ten aanzien van een mogelijke bestendiging en uitbreiding van de registratie, voorzover deze de uitkeringsfraude betreft.