• Fraudenummer

      Unknown author (WODC, 1983)
      Dit fraude-nummer wordt geopend met een inleiding van P.C. van Duyne. De schrijver behandelt — in vogelvlucht — de geschiedenis van tien jaar fraudebeleid; een beleid, dat slechts langzaam op gang is gekomen. De inleiding wordt gevolgd door een bewerking van een paper van M. Levi over de sociaal-psychologische aspecten van fraude. Twee artikelen in bewerkte vorm, zijn gewijd aan een bepaald soort fraude, nl. belastingontduiking.