• Forensische expertise

      Nijboer, J.F.; Broeders, A.P.A.; Kniff, P. de; Ruijter, C. de; Merkelbach, H.L.G.J.; Meijer, E.H.; Hielkema, J.; Jong-van Ormondt, A. de (WODC, 2004)
      ARTIKELEN: 1. J.F. Nijboer - De rol van expertise in de rechtspraktijk 2. A.P.A. Broeders - Vormen van forensisch onderzoek van A tot Z 3. P. de Kniff - Bewijsvoering op basis van DNA-profielen en -databases 4. C. de Ruijter - Forensisch gedragsonderzoek in strafzaken 5. H.L.G.J. Merkelbach en E.H. Meijer - De geheugendetector; mogelijkheden en beperkingen 6. J. Hielkema - Artikel 6 EVRM en het recht op tegenonderzoek 7. A. de Jong-van Ormondt - De Hoge Raad inzake forensisch bewijs; een overzicht van de jurisprudentie SAMENVATTING: Onder invloed van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling spelen deskundigen een steeds grotere rol in de rechtspleging. DNA-profielen, sporenonderzoek, gedrags- en persoonlijkheidsonderzoek dragen in belangrijke mate bij aan het feitenonderzoek en bewijs in strafzaken. Maar ook deskundigen zijn feilbaar, kunnen elkaar tegenspreken, vooringenomen of onzorgvuldig zijn.