• Forensisch psychiatrisch toezicht - evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

      Harte, J.M.; Kalmthout, W.D. van; Knüppe, J.J.M.C. (WODC, 2010)
      Voor tbs-gestelden die extramuraal verblijven is een vernieuwde vorm van toezicht opgezet: het Forensisch Psychiatrisch toezicht (FPT). Nieuw aan deze vorm van toezicht is dat het Forensisch Psychiatrisch Centrum en de reclassering niet langer verantwoordelijk zijn voor slechts een deel van het uitstroomtraject, maar vanuit hun expertise gezamenlijk betrokken zijn bij het toezicht op de behandeling van tbs-gestelden gedurende het uitstroomtraject. Dit onderzoek heeft betrekking op de testfase van het FPT. In dit onderzoek is het plan doorgelicht en is de verscheidenheid aan ervaringen die inmiddels is opgedaan in beeld gebracht. INHOUD: 1. Introductie 2. Methoden en dataverzameling 3. Voorgeschiedenis en totstandkoming 4. Ontwerp op landelijk niveau 5. Planevaluatie 6. Invulling op lokaal niveau 7. De patiëntenpopulatie in de testfase 8. Ervaringen in de praktijk 9. Procesevaluatie 10. Conclusies en discussie