• Forensisch DNA-onderzoek - Een rechtsvergelijkende verkenning naar de regelgeving en de praktijk van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland & Wales en Frankrijk

      Heuvel, C. van den; Nijboer, J.F.; Rijsewijk, A.M. van; Roos, Th.A. de (WODC, 2005)
      Het rapport bevat een overzicht van bestaande regelingen en praktijken met betrekking tot het toepassen van DNA-onderzoek in de strafrechtelijke keten. Gekeken is naar de Nederlandse situatie vergeleken met de situatie in enkele buurlanden. Per land is na een globale schets van het institutionele kader van het strafrechtelijk bedrijf, een schets gemaakt van de 'keten' in de strafrechtelijke procedure. Daarna wordt de inbedding van het forensisch DNA-onderzoek gepresenteerd en wordt, voor zover daarover gegevens te achterhalen waren, ingegaan op de in de praktijk gesignaleerde problemen. Een hoofdstuk over de internationale rechtshulp ter zake van het forensisch DNA-onderzoek vormt het besluit.