• Financieel rechercheren in internationaal perspectief - Een geannoteerde bibliografie

      Secherling, P.H.T. (WODC, 1997)
      Deze geannoteerde bibliografie is een vervolg op de literatuurverkenning Financieel rechercheren in Nederland (WODC-Notitie 1997/7). Ze bevat bibliografische beschrijvingen van gevonden literatuur, aangevuld met uitgebreide annotaties over financieel rechercheren in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, in het Nederlands en in het Engels. Er is gebruik gemaakt van de collecties van het WODC, de Centrale bibliotheek van het Ministerie van Justitie en de CRI-documentatie. Daarnaast is er via Internet gezocht in het Amerikaanse bestand Dialog. Er is uitgegaan van de meest recente literatuur, vanaf ca. 1995 tot juni 1997.