• Financieel rechercheren in Nederland - Een literatuurverkenning

      Secherling, P.H.T.; Nelen, J.M. (WODC, 1997)
      De literatuurverkenning is als volgt ingedeeld. Na een korte terugblik, worden voor een goede begripsomschrijving de gangbare definities en doelstellingen van financieel rechercheren beschreven. Vervolgens komen het proces van financieel rechercheren en de manieren waarop men financieel kan rechercheren aan de orde, gevolgd door een beschrijving van de betrokken instellingen (zoals OM, politie, Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD's) en private partners). Daarna worden de belangrijkste randvoorwaarden, zoals benodigde deskundigheid en capaciteit, samenwerking en uitwisseling van gegevens geschetst. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de instrumenten (internationale verdragen, ontnemingswetgeving, de Meldingsplicht ongebruikelijke transacties (MOT) en het gebruik van openbare bronnen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Begripsomschrijving 3. Betrokken instellingen 4. Deskundigheid, samenwerking en uitwisseling van gegevens 5. In Instrumenten