• Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

      Ridder, J. de; Struiksma, N.; Hollander, M. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2015)
      Het onderzoek richtte zich op een beoordeling van de prestaties van het College in relatie tot de ambities bij oprichting en gegeven de beschikbare middelen. Leidend bij het onderzoek waren de volgende hoofdvragen: Wat is de ambitie met het College voor de Rechten van de Mens, hoe functioneert het College en hoe is de wijze waarop het beschikbare budget is ingezet te beoordelen? Hoe beoordelen het College, de stakeholders en onafhankelijke deskundigen het aan het College toegekende budget, gegeven de ambitie die met het College bestaat? INHOUD: 1. Inleiding en probleemstelling 2. Doeleinden, taken en ambities 3. Organisatie en middelen 4. Percepties van stakeholders en onafhankelijke deskundigen 5. Doelmatigheden en de benodigde middelen 6. Conclusies en aanbevelingen