• Filteren van kinderporno op internet - Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

      Stol, W.Ph.; Kaspersen, H.W.K.; Kerstens, J.; Leukfeldt, E.R.; Lodder, A.R. (WODC, 2008)
      Dit project heeft als doelstelling om de Tweede Kamer te informeren over de vraag of de toepassing van technische mogelijkheden tot het blokkeren, filteren of afsluiten van kinderpornografisch materiaal op Internet “nuttig en effectief” kan zijn en daarbij ook de ervaringen te betrekken die hiermee in enkele andere landen zijn opgedaan. In het verlengde van van deze doelstelling is bekeken welke juridische mogelijkheden en welke mogelijkheden tot zelfregulering er zijn.