• Monitor Criminaliteit bedrijfsleven 2004 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Oomen, Ph.; Frederikse, R.; Schildmeijer, R.; Zengerink, E. (WODC, 2004)
   Schetsen van een betrouwbare en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. Als aparte bijlage: Handboek Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004 waarin alle voor dit onderzoek uitgevoerde werkzaamheden worden samengevat en de daarbij gemaakte keuzes worden onderbouwd.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2005)
   De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel het slachtofferschap van Nederlandse bedrijven vast te stellen en inzicht te verschaffen in de maatregelen die zij nemen om de criminaliteit terug te dringen. Aan de orde komen: de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de geleden schade, preventieve maatregelen, meldings- en aangiftegedrag en waardering van de politie.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2006)
   Doel van het onderzoek is het schetsen van een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de interne criminaliteit, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldings- en aangiftegedrag, en ervaringen met en waardering van de politie. Verder worden de resultaten van dit onderzoek vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Het tabellenrapport is uitgegeven in 2007.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2008)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB2007 is een exacte replicatie van de monitor die in 2004, 2005 en 2006 is uitgevoerd. Het telefonische veldwerk vond plaats van 17 september tot en met 12 december 2006. In totaal zijn bijna 38.000 bedrijven op vestigingsniveau ondervraagd over hun criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het responspercentage onder de benaderde bedrijven was 45%.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2009)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2008 is een exacte replica van de monitor 2004, 2005, 2006 en 2007 en is gericht op de sectoren: detailhandel, horeca, transport, bouw en zakelijke dienstverlening.
  • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009 - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

   Unknown author (WODC, 2010)
   Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven en de ontwikkelingen daarin door de jaren heen. De MCB 2009 is een exacte replica van het onderzoek dat in 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 is uitgevoerd en is gericht op de sectoren: bouwnijverheid, de detailhandel, de horeca, de sector transport en de zakelijke dienstverlening. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Sectorrapport Bouw 4. Sectorrapport Detailhandel 5. Sectorrapport Horeca 6. Sectorrapport Transport 7. Sectorrapport Zakelijke dienstverlening