• Verkenning drugsbeleid in Nederland - Feiten, opinies en scenario's

      Schnabel, P. (voorz.); Schreuder, R.F. (red.); Broex, V.M.F. (red.) (Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG), 1998)
      Deze verkenning heeft tot doel inzicht te verschaffen in:de omvang van het drugsgebruik, het aantal drugsverslaafden. de door hen gepleegde criminaliteit en de door hen veroorzaakte overlastde omvang en de effectiviteit van het zorgaanbod, de preventieactiviteiten en de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de overlast en criminaliteitde huidige en te verwachten maatschappelijke kosten van drugsgebruikhet identificeren van omgevingsfactoren en autonome ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de drugsproblematiek in de toekomst.