• Fatale woningbranden 2011

      Duyvis, M.G.; Groenewegen-ter Morsche, K.; Mertens, C.; Rossum, W. van; Wolfs, L. (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), 2012)
      Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) verzamelt sinds enige jaren (2003, 2008 t/m 2010) structureel data over de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden waarbij een of meerdere dodelijke slachtoffers vielen; de zogeheten fatale woningbranden. Het NIFV baseert zich hierbij op ANP-berichten, aangeleverd door het Nederlands Brandweer en Documentatie Centrum (NBDC). Daarbij werkt het NIFV samen met de bij de betreffende fatale woningbranden betrokken brandweerkorpsen en, waar mogelijk, met de regionale brandonderzoekteams. Dit onderzoek realiseert een inhoudelijke verdieping ten opzichte van de statistieken die het CBS jaarlijks middels de Brandweerstatistiek ter beschikking kan stellen. Die verdieping is wenselijk om zicht te krijgen op kritische factoren. Wat zijn de oorzaken en omstandigheden van woningbranden met fatale afloop? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Fatale woningbranden 2011 4. Nadere analyse 5. Conclusies en aanbevelingen