• Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011 - een vergelijking

      Duyvis, M.G.; Groenewegen-ter Morsche, K.; Mertens, C.; Rossum, W. van; Wolfs, L. (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), 2012)
      In dit rapport worden de resultaten van de analyses van de fatale woningbranden in 2002, 2008, 2009, 2010 en 2011 met elkaar vergeleken en gecombineerd. Het betreft fatale woningbranden die niet met opzet zijn veroorzaakt, ofwel: de fatale woningbranden waarvoor vaststaat dat geen sprake was van brandstichting, moord of zelfmoord. De analyse van de fatale woningbranden in 2011 is in een afzonderlijk rapport weergegeven (zie link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vergelijking kenmerken fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011 4. Conclusies en aanbevelingen