• Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010 - een vergelijking

      Groenewegen, K.; Kobes, M.; Vos, W. (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), 2011)
      Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren en waar nodig te verbeteren, is inzicht in oorzaken, omstandigheden en het verloop van (fatale) woningbranden onontbeerlijk. Om een representatief beeld van kritische factoren bij fatale woningbranden te verkrijgen en eventuele trends te kunnen benoemen, is het noodzakelijk om gedurende een periode van meerdere jaren onderzoek te verrichten onder dezelfde onderzoekscondities. Dit onderzoek betreft een onderzoek naar de fatale woningbranden in 2010 en een vergelijking met resultaten van de eerder door het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) verrichte onderzoeken naar fatale woningbranden in 2003, 2008 en 2009. Er is ook een afzonderlijke rapportage over Fatale woningbranden 2010 samengesteld (zie bij: Meer informatie).