• Fanatisme - christelijk, islamitisch en seculier apocalyptisch geweld door de eeuwen heen

      Graaff, B. de (Universiteit Utrecht - Faculteit Geesteswetenschappen, 2011)
      Dit onderzoek richt zich op verhaalstructuren die de afgelopen duizend jaar millenaristisch geweld propageerden of daartoe aangegrepen konden worden. Daarbij zijn in het bijzonder christelijke en post-christelijke varianten van apocalyptische narratieven in West-Europa en de Verenigde Staten bestudeerd, alsmede islamitische apocalyptische voorstellingen van in het bijzonder de laatste eeuw. INHOUD: 1. Fanatisme als begrip 2. Fanatisme als dynamisch idee 3. De onderzochte en aangetroffen varianten 4. De verkondigers van het fanatisme 5. Het appèl van de oproep tot fanatisme 6. Van religieus tot ideologisch fanatisme 7. Convergentie en interferentie