• Faillissementen en selectief ontslag - Een onderzoek naar 'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet

      Knegt, R. (red.); Beltzer, R.M.; Mudde, E.C (Universiteit van Amsterdam - Hugo Sinzheimer Instituut, 1996)
      In het onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende vragen: Hoe vaak komt 'oneigenlijk gebruik' van het faillissement, dat wil dus zeggen met de overwegende bedoeling om dienstverbanden te beëindigen, voor? In hoeverre is het een 'bepaald' deel van het personeel (in termen van leeftijd, sexe en ziekteverzuim) dat na faillissement zonder werk achterblijft? Ter beantwoording van deze vragen, die in hoofdstuk 2 van het rapport nader zijn uitgewerkt, zijn 286 faillissementsdossiers onderzocht en is gebruik gemaakt van data van de uitvoeringsinstanties sociale zekerheid die betrekking hadden op door faillissementen getroffen werknemers.