• Faillissementen bij besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - een studie naar misbruik van rechtspersonen: interimrapport

   Berghuis, A.C.; Paulides, G. (WODC, 1982)
   In dit onderzoek zijn in totaal 991 dossiers bekeken van besloten vennootschappen, wier faillissement in 1980 werd beëindigd. Het tweede hoofdstuk bevat een beschrijving van deze vennootschappen en het verloop van het faillissement. Het thema misbruik staat hierbij nog niet centraal; daarop wordt in Hoofdstuk 3 expliciet ingegaan. Hoofdstuk 2 valt uiteen in twee gedeelten. Allereerst komen de kenmerken van de gefailleerde bv's ter sprake, daarna volgt informatie over het faillissement en de afwikkeling daarvan.
  • Faillissementen bij besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - een studie naar misbruik van rechtspersonen; interimrapport 2: aanvullende studies

   Berghuis, A.C.; Paulides, G. (WODC, 1983)
   In maart 1982 verscheen het interimrapport Faillissementen bij besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - een studie naar misbruik van rechtspersonen'. Aan het einde van dat rapport werd reeds aangekondigd (in § 4.3) dat enkele aansluitende studies zouden worden verricht, bij de belastingdienst en enkele bedrijfsverenigingen. Dit tweede interimrapport bevat de resultaten van deze aanvullende studies. Bovendien staan de resultaten vermeld van nog een derde aanvullend onderzoek waarin de personen die in en met de b.v.'s opereerden, centraal staan, en van een vierde, gericht op patronen van fraude-b.v.'s.