• Faillissementen: oorzaken en schulden 2015

      Elswijk, D.A. van; Jansen, J.P.; Duijkers, R.P.R.; Moerman, M.P. (CBS, 2016)
      Het onderzoek is een vervolg op en actualisering van het CBS-onderzoek 'Faillissementen; oorzaken en schulden’ door Boer en Lalta uit 2011, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken met de cijfers van het CBS over de jaren 2004, 2006, 2008 en 2010. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een onderzoek naar de oorzaken en schulden van in 2015beëindigde faillissementen. De opzet van het onderzoek is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met die van eerdere CBS-studies naar oorzaken en schulden van beëindigdefaillissementen. Een belangrijk verschil met de voorgaande CBS-onderzoeken is dat voor zowel ‘bedrijven en instellingen’ als voor natuurlijke personen een gestratificeerde aselecte steekproef is toegepast, met uitzondering van ‘bedrijven en instellingen’ met meer dan 100 werkzame personen; deze zijn alle onderzocht. De resultaten van dit onderzoek blijven volledig vergelijkbaar met die van eerdere CBS-studies. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergronden onderzoek schulden en oorzaken faillissementen 3. Aantal beëindigde faillissementen 4. Schulden voortkomend uit beëindigde faillissementen 5. Strafbare en of onrechtmatige benadeling 6. Bijlagen