• Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

      Benthem, M. van; Hof, B.; Tieben, B.; Veld, D. in 't (SEO Economisch Onderzoek, 2018)
      Deze evaluatie beoordeelt het functioneren van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in de periode 2009-2016. De kernvragen van de evaluatie zijn: In hoeverre heeft de SGC een toegankelijke klacht- en geschilafdoening gerealiseerd? In hoeverre heeft de SGC een kwalitatief goede klacht- en geschilafdoening gerealiseerd? Welke positie bekleedt de SGC in het geheel van geschilbeslechting in Nederland? INHOUD: 1. Inleiding 2. Ontwikkeling SGC en positie in geschilbeslechting 3. Toegankelijkheid 4. Kwaliteit 5. Conclusies