• Evaluatie Wvs & Wvm

      Smit, W.; Kuin, M.; Meijer, S.; Homburg, G. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2018)
      In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking getreden. De Wvs beoogt, door middel van een persoonsgerichte benadering waarmee gedragsverandering nagestreefd wordt, recidive te voorkomen. De Wvm heeft de sanctiemogelijkheden van de rechter verruimd: het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen is niet langer beperkt tot het kader van de voorwaardelijke veroordeling. Deze wettenevaluatie richt zich op de beleidslogica van beide wetten, op de implementatie en uitvoeringspraktijk en op de doeltreffendheid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Evaluatiekader Wvs en Wvm 3. Implemenatie Wvs en Wvm 4. Uitvoeringspraktijk Wvs 5. Uitvoeringspraktijk Wvm 6. Conclusie