• Evaluatievermogen bij beleidsdepartementen - Praktijken rond uitvoering en gebruik van ex post beleids- en wetsevaluaties

      Klein Haarhuis, C.M.; Parapuf, A. (medew.) (WODC, 2016)
      Doel van deze studie is om een beeld te krijgen van bestaande departementale praktijken rond het verrichten en gebruiken van evaluaties – met name wetsevaluaties. De volgende onderzoeksvragen komen daarbij aan de orde: Welke inzichten bieden de internationale (a) literatuur en (b) normen en handreikingen met betrekking tot evaluatievermogen? Welke praktijkervaringen met evaluatievermogen zijn opgedaan door beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen, betrokken bij (wets)evaluaties? Welke inhoudelijke en methodologische eigenschappen van ex post evaluaties en -wetsevaluaties acht men in de praktijk van belang? Welke lessen bieden de antwoorden op voorgaande onderzoeksvragen voor verdere gedachtevorming over de ontwikkeling van evaluatievermogen – vooral met betrekking tot wetgeving? INHOUD: 1. Inleiding en opzet 2. Internationale ervaringen met evaluatievermogen 3. Praktijkervaringen met evaluatievermogen bij beleidsdepartementen 4. Slotbeschouwing