• Evaluatierapport wijzigingen artikel 141 Wetboek van Strafrecht en artikel 540 e.v. Wetboek van Strafvordering

      Mein, A.; Hartmann, A. (WODC, 2004)
      Het rapport bevat een verslag van een onderzoek naar praktijkervaringen met nieuwe wetgeving die voortvloeide uit de organisatie van het Europees Kampioenschap Voetbal. De wijziging van artikel 141 Wetboek van Strafrecht was van belang omdat bij de strafrechtelijke aanpak van openlijke geweldpleging politie en openbaar ministerie een probleem hadden met de vervolging van relschoppers die zelf niet actief gewelddadig waren, maar wel op een andere manier betrokken waren bij het geweld. Dat zou met het toen naderende EK tot onwenselijke situaties leiden. Na aanpassing van de wet is vervolging van deze personen beter mogelijk. Dit heeft geresulteerd in een effectievere aanpak van voetbalgeweld, aldus de onderzoekers in hun rapport.