• De implementatie van beleid gericht op recidivereductie - Een actualisatie van het deelonderzoek 'Verklaringen daling recidive'

      Homburg, G.; Mack, A.; Timmermans, M.; Witvliet, M. (Regioplan beleidsonderzoek, 2016)
      Uit het rapport ‘Terugval in recidive’ van B.S.J. Wartna, N. Tollenaar, S. Verweij, M. Timmermans, M. Witvliet, M. en G.H.J. Homburg (WODC en Regioplan, 2014 - zie link bij: Meer informatie) bleek dat in de periode 2002 tot 2010 een aantal maatregelen gericht op het terugdringen van de recidive, nog onvoldoende geïmplementeerd werd om daadwerkelijk effect te sorteren. Dit vervolgonderzoek gaat na of de betreffende maatregelen in de periode 2011 tot 2015 wel voldoende geïmplementeerd werden. Het huidige onderzoek is een actualisering van het eerdere onderzoek op drie punten: nieuwe wetenschappelijke inzichten over de duiding van recidivetrends; inzichten over de uitvoering van de reeds bestaande (geïmplementeerd voor 2010) dadergerichte recidivebeperkende beleidsmaatregelen van 2010 tot en met 2015 én over de implementatie van nieuwe beleidsprogramma’s en maatregelen van 2010 tot en met 2015; inzichten over mogelijke effecten van de veranderingen binnen het detentieregime en beleidsombuigingen en bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de reclasseringsorganisaties op de recidive. INHOUD: 1. Inleiding 2. Implementatie en impact beleidsmaatregelen 3. Effecten van bezuinigingen 4. Samenvattingen en conclusie