• De rol van de rechter in de samenleving - Een aanvullend literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie

      Lange, O.R. de (WODC, 1977)
      INHOUD: 1. Inleiding 2. De functie van het recht 3. De functie van de rechter 4. Enkele aspecten van het functioneren van de rechter 5. Vertrouwen in de rechter SAMENVATTNG: Dit literatuurrapport is bedoeld als een aanvulling op het beschrijvend literatuurrapport De rol van de rechter in de samenleving dat in oktober 1973 door het Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum (WVDC) werd uitgebracht (zie: bijlage). Het is samengesteld op verzoek van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie. In overleg met de Staatscommissie werd besloten zo nauw mogelijk bij de opzet van het vorige rapport aan te sluiten. De inhoud van dit rapport is dan ook beperkt tot de onderwerpen die in het vorige literatuuroverzicht zijn behandeld. Er is naar gestreefd vooral die literatuur te verwerken die nieuwe gezichtspunten toevoegde aan hetgeen in het vorige rapport is vermeld. Elke paragraaf begint met een samenvatting van de belangrijkste punten uit het vorige rapport, zodat het huidige rapport ook apart kan worden gelezen.