• Schatting van aantal in Nederland verblijvende Antillianen die niet ingeschreven zijn in de GBA - Een 'capture-recapture'-analyse

      Heijden, P. van der; Zwane, E.; Hessen, D. (WODC, 2006)
      In dit rapport worden schattingen van het aantal Antillianen dat in Nederland verblijft zonder ingeschreven te zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gepresenteerd. De schattingen zijn gebaseerd op de zgn. ‘capture-recapture’ methode. Twee bestanden zijn door het CBS gekoppeld, namelijk de GBA en het Herkenningsysteem van de politie (HKS). Er zijn uitsplitsingen van de schattingen naar leeftijd, geslacht, het al dan niet hebben van antecedenten, het al dan niet zijn van harddruggebruiker, verblijfsduur en burgerlijke staat. Er worden ook schattingen gepresenteerd welk percentage van elke groep bekend is in HKS. De capture-recapture methode maakt gebruik van een aantal vooronderstellingen. De houdbaarheid van deze vooronderstellingen wordt gedetailleerd besproken.