• Echtscheiding

      Unknown author (WODC, 1981)
      Het thema 'echtscheiding' heeft de laatste jaren, zowel in de massamedia als in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht ondervonden. Ook Justitiële verkenningen meent dat dit onderwerp een themanummer rechtvaardigt.