• Dwangopname onder de Krankzinnigenwet

      Hoekstra, S.M.; Leuw, Ed. (WODC, 1996)
      Doel: Het geven van een beschrijving van de praktijk van de krankzinnigenwet. Dit onderzoek fungeert als nulmeting voor een in 1997 te houden tussentijse evaluatie van de in 1994 in werking getreden wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De begrenzing van het onderzoek met de zusteronderzoeken van het NcGv en het NZi bestaat erin dat de externe rechtspositie van gedwongen opgenomen psychiatrische patienten en daarbij de daadwerkelijk geëffectueerde opnemingen het onderwerp vormen van het WODC-onderzoek. Het WODC-onderzoek richt zich op de besluitvorming inzake gedwongen opnemingen. Centraal staan de invulling van de criteria voor opname en het verloop van de procedures. Opzet: vooronderzoek werd verricht in Den Haag, Utrecht en Groningen. Naar aanleiding daarvan werd in de tweede helft van 1993 een kwalitatief onderzoek in Utrecht en Groningen uitgevoerd. Eind augustus 1994 werd een kwantitatieve gegevensverzameling afgesloten. Methode: De gegevensverzameling vindt plaats door middel van observatie, interviews en dossieranalyse en enquetering. Het kwalitatief onderzoekdeel zal plaatsvinden in de arrondissementen Utrecht en Groningen. Het kwantitatieve deel bestaat uit het houden van een enquete onder professioneel betrokken personen en het verrichten van dossieronderzoek.