• Dwang en drang in de hulpverlening

      Ooyen-Houben, M. van; Roeg, D.; Kogel, C.H. de; Koeter, M.; Menger, A.; Poort, R.; Andreas, A.; Widdershoven, G.A.M.; Abma, T.A.; Horst, A. van der (WODC, 2008)
      ARTIKELEN: 1. M. van Ooyen-Houben, D. Roeg, C.H. de Kogel en M. Koeter - Zorg onder dwang en drang; een verkenning van mogelijkheden en grenzen 2. A. Menger - Professioneel werken in gedwongen kader 3. R. Poort en A. Andreas - Paradoxen of dilemma's? Over dwang in het werk van Reclassering Nederland 4. G.A.M. Widdershoven en T.A. Abma - Hulp en dwang vanuit zorgethisch perspectief 5. A. van der Horst - Juridische aspecten van dwangbehandeling 6. Internetsites SAMENVATING: Kun je iemand helpen die niet om hulp vraagt? Dit is in de kern de vraag waarvoor elke professional of hulpverlener in een gedwongen kader zich gesteld ziet, én de rode draad door dit themanummer over dwang en drang in de hulpverlening. Effectieve interventies vragen om effectieve professionals. Aangezien het laatste niet automatische uit het eerste voortvloeit, is een herbezinning op de rol van de professional gewenst. Immers, zonder effectieve professionals geen effectieve interventie. Met dit themanummer wordt beoogd een bijdrage te leveren aan die herbezinning en inzicht te bieden in de theorie en praktijk van zorg en hulp in een dwangkader.