• Duurder recht, minder vraag? - De prijsverhoging van rechtsverzorging en de gevolgen daarvan voor de lagere inkomens

      Klijn, A.; Paulides, G. (medew.) (WODC, 1988)
      Dit rapport bevat een evaluatie van een tweetal wijzigingen van de WROM. Het betreft met name de effecten van de Wet tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand (eigen-bijdrage maatregel) en de Wet wijziging tarieven in burgerlijke zaken (verhoging griffierechten) voor de lagere inkomenscategorieen. Via de beide ;wetswijzigingen is de prijs voor het beroep op de rechtsverzorging, i.c. de advocaat en de rechter verhoogd. Van de zijde van de overheid wordt via dergelijke maatregelen gestreefd naar een meer selectief gebruik van de uit de collectieve middelen gefinancierde rechtsverzorging. Van de zijde van de rechtshulpverlening wordt gesteld dat dit een ontoelaatbare drempel opwerpt voor de maatschappelijk zwakkeren. Het onderzoek omvat twee metingen onder respectievelijk bezoekers van bureaus voor rechtshulp en advocaten. De eerste meting betreft de situatie waarin de prijsmaatregelen nog niet van toepassing waren, de tweede betreft de situatie na invoering ervan. De eerste meting startte in november 1983, de tweede in oktober 1984. Telefonische vervolg-enquetes vonden respectievelijk plaats in september 1984 en oktober 1985.