• Duur en volume - Ontwikkeling van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf tussen 1985 en 1995; feiten en verklaringen

      Grapendaal, M.; Groen, P.P.; Heide, W. van der (WODC, 1997)
      Het rapport is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd dat betrekking heeft op eerdere publicaties waarin aandacht wordt besteed aan de druk op de celcapaciteit. Hoofdstuk 3 belicht de kwantitatieve ontwikkeling van de duur- en volumecomponent van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. In hoofdstuk 4 wordt - voornamelijk aan de hand van de interviews, maar ook door middel van statistisch materiaal - ingegaan op de mogelijke verklaringen voor de resultaten van de kwantitatieve analyse uit hoofdstuk 3. Hoofdstuk 5 bevat een discussie over wijzen waarop de druk op de penitentiaire celcapaciteit verlicht kan worden. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de in de laatste tien jaar totstandgekomen wetgeving die betrekking heeft op verhogingen van de maximumstrafdreiging voor bepaald delicten en/of gedragingen die (op)nieuw strafbaar zijn gesteld. De tabellen waarop hoofdstuk 3 is gebaseerd, staan in een losse tabellenbijlage.