• Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid - Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten - 'research in progress'

      Neve, R.; Vervoorn, L.; Leeuw, F.; Bogaerts, S. (WODC, 2006)
      Dit rapport bevat een overzicht van beleid, beleidsmaatregelen (waaronder wet- en regelgeving) en de effecten van beleidsmaatregelen met betrekking tot de aanpak van terrorisme in de Europese Unie en de VS.  Voor dit onderzoek is samengewerkt met onderzoekers in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Er is, uitsluitend op basis van open bronnen, een inventarisatie van maatregelen gemaakt op een negental beleidsterreinen. Hieraan vooraf gaat een beknopte schets van de ontwikkeling van het contraterrorismebeleid en eerdere ervaringen met terrorisme in de onderzochte landen. Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: First inventory of policy on counterterrorism: Germany, France, Italy, Spain, the United States - 'research in progress' (Cahiers 2006-3a). INHOUD: 1. Inleiding 2. Ervaringen met terrorisme en contraterrorisme in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 3. Beschrijvingen van het contraterrorismebeleid in de onderzochte landen 4. Conclusies en discussie