• Drugsgerelateerde overlast - literatuurstudie

      Bieleman, B.; Biesma, S.; Snippe, J.; Beelen, A. (WODC, 2009)
      Deze literatuurstudie vormt een onderdeel van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid en behandelt drugsoverlast zoals deze ervaren wordt c.q. kan worden door burgers in Nederland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar overlast veroorzaakt door coffeeshops en overlast veroorzaakt door het gebruik van en de handel in harddrugs.