• Drugsgerelateerde criminaliteit in Nederland in vergelijking met enkele West-Europese landen en de VS

      Ester, T.J.; Driessen, F.M.H.M. (2009)
      Dit onderzoek is verricht ten behoeve van de evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid. Het bevat een overzicht van de belangrijkste trends in andere landen en legt informatie uit Nederland en die uit andere landen naast elkaar, zodat hiermee de situatie in Nederland in internationaal perspectief kan worden geplaatst en nagegaan kan worden of in Nederland afwijkende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.