• Drugs in cijfers - Naar een manier om landelijke cijfers te verkrijgen over in beslag genomen drugs in Nederland

      Jacobs, M.J.G.; Pieron, M.; Roos-Nijkamp, L.M. (EMMA, 2016)
      Het WODC vraagt jaarlijks aan de Nationale Politie om landelijke cijfers aan te leveren over de totale hoeveelheden in beslag genomen drugs in Nederland, zowel voor de Nationale Drug Monitor als voor de rapportages aan het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Die cijfers kunnen echter niet goed opgeleverd worden. Sommige politie-eenheden leveren wel cijfers aan, andere niet. Een volledig landelijk beeld ontbreekt daardoor. Deze constatering vormde de aanleiding om onderzoek te laten doen naar de achtergrond van dit probleem en vooral ook naar de vraag of er mogelijk praktische manieren zijn om toch tot landelijke cijfers te komen. INHOUD: 1. Onderzoeksachtergrond en -aanleiding 2. Huidige proces en registratie 3. Informatiebeheer en -ontsluiting 4. De beschikbaarheid van cijfers 5. Alles overziend