• Drugs, delicten en handhavingskosten

      Meijer, R.F.; Berghuis, A.C.; Swierstra, K.E.; Waard, J. de; Hooff, P.P.M. van; Slotboom, A.J.J. (medew.) (WODC, 1995)
      In de aanloop naar de nota voor de Tweede Kamer over het drugsbeleid is de behoefte ontstaan om diverse (basis)gegevens over drugs op een rij te zetten. In deze notitie gaat de aandacht uit naar de relatie tussen drugs en criminaliteit en de strafrechtelijke handhaving.