• Draagvlak voor afsteken vuurwerk

      Klein Kranenburg, L.; Kanne, P. (I&O Research, 2019)
      De Tweede Kamer heeft de regering in een motie (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28 684, nr. 532) opgeroepen om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar de effecten van de nieuw ingevoerde maatregelen, met expliciete aandacht voor het maatschappelijke draagvlak. I&O Research voert sinds 2014 elk jaar – in november/december – een onderzoek uit naar het draagvlak voor vuurwerk en alternatieven voor het afsteken van vuurwerk door particulieren. Dit longitudinale onderzoek biedt een uitstekende basis om de ontwikkeling van het draagvlak voor vuurwerk (en eventuele alternatieven) onder de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. Het WODC heeft I&O Research gevraagd een secundaire analyse uit te voeren op de data van 2014 tot en met 2018. Deze samenvatting zet de belangrijkste uitkomsten van de secundaire analyse op een rij.De analyse geeft inzicht in de mate waarin Nederlanders van 18 jaar en ouder:zelf weleens vuurwerk afsteken, dat van plan zijn binnenkort te doen en zich houden aan de beperkingen (wat betreft afsteektijden, locatie en type vuurwerk)overlast van vuurwerk ervaren en zich kunnen vinden in maatregelen om de overlast van vuurwerk te beperken (strengere handhaving van afsteektijden, vuurwerkvrije zones en het verbod op illegaal vuurwerk)voor- of tegenstander zijn van een particulier vuurwerkverbod (in verschillende varianten) en hoe zij staan tegenover alternatieven voor het afsteken van vuurwerk door particulieren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Afsteekgedrag 3. Overlast en handhaving 4. Draagvlak