• Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

      Boele-Woelki, K.; Curry-Sumner, I.; Schrama, W.; Vonk, M. (Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, 2011)
      Bij de Centrale autoriteit en Raad voor de Kinderbescherming is een aantal zaken bekend van commercieel draagmoederschap en van illegale opneming van een buitenlands kind, al dan niet na draagmoederschap. De volgende vragen komen in dit onderzoeksrapport aan de orde: Wat is de aard (en omvang) van commercieel draagmoederschap, illegale opneming van (buitenlandse) kinderen en de combinatie van commercieel draagmoederschap en illegale opneming? Met welke landen heeft Nederland daarbij te maken en hoe is de juridische vormgeving ten aanzien van deze onderwerpen in die landen? In hoeverre is er conformiteit met de Nederlandse wetgeving en in welke situaties kunnen er in Nederland problemen ontstaan als gevolg van ruimere wetgeving in die landen? Zijn er andere Europese landen met vergelijkbare problemen, en hoe lossen zij deze op? INHOUD: 1. Inleiding 2. Blik op Nederland: Wat kan hier te lande? 3. Naar het buitenland: welke mogelijkheden bestaan in andere landen? 4. Terugkeer naar Nederland: Hoe komt het kind naar Nederland en welke status heeft het hier? 5. Europese landen: welke oplossingen bieden andere Europese landen? 6. Vergelijkende tabellen 7. Samenvatting