• Draagmoederschap en andere vormen van voortplanting

      Unknown author (WODC, 1985)
      De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de voortplanting staan sinds enige tijd volop in de belangstelling. Voor de redactie van Justitiele Verkenningen was dit een reden om in een themanummer over dit onderwerp, getiteld: `draagmoederschap en andere vormen van voortplanting', een aantal artikelen bijeen te brengen, die elk vanuit een andere invalshoek deze ingewikkelde materie belichten.