• Doorverwijzing door slachtofferhulp

      Jansen, M.; Koffijberg, J.; Homburg, G. (WODC, 2008)
      Dit is een verkenend onderzoek naar de praktijk van de doorverwijzing van slachtoffers van delicten door Slachtofferhulp Nederland verkennen naar andere dienst- en hulpverlenende instanties. In het onderzoek is de verwijsprocedure in kaart gebracht en is een aantal aandachtspunten aan het licht gebracht.