• Dashboard sociale spanningen

      Unknown author (CBS, 2019)
      Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is er interesse getoond in een tool waarmee dagelijks gevoelens van onbehagen en onveiligheid van burgers bijgehouden kan worden. Het CBS heeft hiervoor het interactieve dashboard sociale spanningen ontwikkeld. Deze experimentele tool geeft op basis van berichten op publiekelijk toegankelijke sociale media en nieuws platforms dagelijks een indicatie van de sociale spanning en emoties in de samenleving. Deze experimentele tool zal in eerste instantie voor een periode van één jaar draaien. Gedurende deze periode is het mogelijk om het dashboard uit te proberen om te bepalen of de geleverde informatie meerwaarde biedt voor het maken van beleid, en of het bijvoorbeeld helpt in het tijdig signaleren hoe bepaalde gebeurtenissen gevoelens van spanning en onbehagen in de samenleving beïnvloeden. In dit rapport worden de diverse functionaliteiten van het dashboard en de gebruikte methodiek toegelicht.