• Daling opleggingen tbs met dwangverpleging - ontwikkelingen en achtergronden

      Dijk, E.M.H.; Brouwers, M. (medew.) (WODC, 2011)
      Terbeschikkingstelling (tbs) is een behandelmaatregel die rechters kunnen opleggen aan verdachten die (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn. De tbs-maatregel kent twee varianten: tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden. In de jaren 2008 en 2009 daalde het aantal opleggingen van de tbs-maatregel met dwangverpleging sterk. In deze rapportage komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Hoe groot is de daling in tbs-opleggingen in 2008 en 2009 ten opzichte van eerdere jaren? In welke stadia in de procedure tot een (mogelijke) tbs-oplegging doen zich dalingen/stijgingen voor? In hoeverre zijn de (mogelijke) oorzaken voor de daling te traceren? Welke (mogelijke) oorzaken zijn dat? In hoeverre is vervolgonderzoek mogelijk om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de daling in tbs-opleggingen? INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksmethode 2. Delicten en tbs-opleggingen 3. Onderzoeken pro justitia 4. 'Weigerende' verdachten 5. Tbs en alternatieve sancties