• Daders van huiselijk geweld

      Knaap, L.M. van der; Idrissi, F. el; Bogaerts, S. (WODC, 2010)
      In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, worden drie studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek, dat door het WODC wordt uitgevoerd, heeft tot doel: Inzicht krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders van huiselijk geweld; Inzicht bieden in het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld; Bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking komen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Daders van huiselijk geweld - theoretische beschouwingen over achtergrondfactoren 3. Methoden van onderzoek onder daders van huiselijk geweld in de algemene bevolking 4. Daders van huiselijk geweld - resultaten van de screeninglijst en de dadervragenlijst 5. Achtergronden, omstandigheden en gevolgen van huiselijk geweld 6. Methoden van onderzoek onder daders van huiselijk geweld in een onderzoeksgroep uit de reclasseringspopulatie 7. Kenmerken van daders van huiselijk geweld in een reclasseringspopulatie 8. Justitiecontacten onder daders van huiselijk geweld in de reclasseringspopulatie 9. Conclusies en slotbeschouwing