• Inbraak in bedrijven - Daders, aangiftes, en slachtoffers onderzocht

      Kruissink, M.; Wiersma, E.G. (WODC, 1995)
      De aanleiding tot het onderzoek was een opdracht van de Directie Criminaliteitspreventie (DCP) van het Ministerie van Justitie om een onderzoek ;naar inbraak in bedrijven te verrichten. Doel van het onderzoek was het verzamelen van basismateriaal voor het opzetten van concrete preventieprojecten en maatregelen. Naast een onderzoek van 1.000 processen-verbaal van aangiften en interviews met 100 bedrijfsinbrekers werden enquetes onder door inbraak benadeelde bedrijven gehouden om meer informatie over (mogelijk relevante) kenmerken van de bedrijven te krijgen die niet blijken uit de aangifte, zoals geografische situering en wijze van beveiligen. Antecedentenregistraties van de daders verschaften informatie over de criminele achtergrond van de inbrekers.