• Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen

      Boendermaker, L.; Eijgenraam, K.; Geurts, E. (WODC, 2004)
      In aanvulling op andere onderzoeken naar civiele plaatsingen gaat dit onderzoek over de afstemming van het (zorg)aanbod op de (hulp)vraag van civiel geplaatsten en met name over de vraag of een gesloten plaatsing nodig is voor de hulpvraag. In een kortlopend onderzoek zal de hulpvraag in kaart gebracht worden, daarna vastgesteld worden welk aanbod hierbij past en tenslotte worden nagegaan welk aanbod gegeven wordt en of dit een gesloten setting vergt.