• Criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongens in een JJI

      Matkoski, S.; Vervaeke, G. (WODC, 2008)
      Dit rapport is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een terreinverkenning. Deel I gaat in op de verschillende elementen uit onze titel, met name de aard van de criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Deel II bevat de terreinverkenning.