• Criminaliteitspreventie in het onderwijs - Eerste deelexperiment: spijbelcontrole

      Mutsaers, M.; Boendermaker, L. (WODC, 1990)
      Verslag van de resultaten van het eerste deel van het Scholenexperiment: de onmiddellijke absentiecontrole (of: het beleidsexperiment): dit experiment houdt in dat er - op basis van een geautomatiseerd systeem van absentieregistratie - tweemaal per dag gebeld wordt naar de ouders/verzorgers van spijbelende leerlingen. Door middel van een systematische en onmiddelijke controle wordt getracht incidentele spijbelaars te weerhouden van spijbelgedrag en de kans op mogelijk daardoor te rijzen problemen te verkleinen. Tegelijkertijd wordt het beleidsexperiment als signaleringsinstrument gehanteerd: door middel daarvan moet duidelijk worden welke leerlingen zich van controle en sancties op spijbelen niets aantrekken en hun spijbelgedrag voortzetten. De verwachting is dat er met hen meer aan de hand is en dat zij het risico lopen op kortere of langere termijn de school zonder diploma te verlaten. Het experiment werd uitgevoerd op scholen voor lager en individueel technisch onderwijs. Bevat leerlingenvragenlijst. INHOUD: 1. Inleiding tot het project 2. Procesevaluatie 3. Over de onderzoeksscholen 4. Evaluatie van het belexperiment: methoden en procedures 5. Beschrijving van de steekproeven 6. Effecten van het belexperiment volgens de spijbelcomputer 7. Nulmeting en twee effectmetingen volgens de leerlingvragenlijst 8. Conclusies en discussie.