• Criminaliteitsonderzoek - Methoden, bronnen, mogelijkheden en beperkingen

      Nieuwkamp, S.M.G. (Universiteit Twente - Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken (IPIT), 2001)
      Het onderzoeksproject beoogde om helderheid te verkrijgen in de vragen: 1. Welke soorten onderzoek kunnen in de praktijk bij politie en justitie worden onderscheiden? 2. Welke bronnen zijn voor deze onderzoeken feitelijk toegankelijk en hoe worden ze gebruikt? 3. Welke beperkingen zijn er aan de toegankelijkheid van de bronnen opgelegd? 4. Hoe functioneert het verkennend onderzoek, zoals bedoeld met de invoering van de wet BOB (art 126 gg Sv) in de praktijk? In het onderzoek zijn 20 onderzoeken van verschillend karakter betrokken.